Regnbågsfamiljen i marginalen

Anna Moring forskar i regnbågsfamiljer och hon vill riva ner den nuvarande familjelagstiftningen. Regnbågsfamiljerna saknar ett grundläggande skydd för sitt föräldraskap.

Helsingfors universitet

– Regnbågsfamiljerna passar inte riktigt in i dagens lagstiftning och de samhälleliga normerna och idealen, säger Anna Moring.

Regnbågsfamiljerna är familjer som har bildats på något annat sätt än utifrån samlevnaden mellan en man och en kvinna. Moring har nyligen färdigställt den första doktorsavhandlingen som analyserar sådana familjer i Finland.

– I en regnbågsfamilj saknar ofta någon, eller flera, av föräldrarna juridiskt föräldraskap. Därför är också barnets ställning i många fall oskyddad, beskriver Moring.

Inom regnbågsfamiljerna har det uppstått nya sätt att se på familjen. Föräldraskapet är aldrig en självklarhet, det är någonting man förtjänar genom sina handlingar. För att berättiga sitt föräldraskap måste man förbinda sig till att umgås med barnet och vara närvarande i dess vardag.

Det här leder bl.a. till att man i många regnbågsfamiljer delar på föräldraskapet mycket jämnt. Den andra mamman, den sociala mamman, kan t.o.m. bli en slags idealpappa: hon är delaktig i vardagen på ett sätt som man först på senare tid i den offentliga debatten har börjat förvänta sig och kräva av papporna.


Varför förbises familjernas mångfald?

– Familjelagstiftningen borde rivas ner och byggas upp på nytt med beaktande av familjernas verkliga mångfald, säger Moring.

Den nuvarande familjelagstiftningen utgår från den heterosexuella kärnfamiljens norm, och allt som avviker från den normen blir problematiskt. Även om lagarna ändras hela tiden, går utvecklingen väldigt långsamt.

– För tillfället förnyas t.ex. lagen om faderskap, men i de första skedena av lagändringen har man systematiskt åsidosatt alla observationer om familjernas mångfald. Nu skulle det vara lätt att rätta till många missförhållanden, t.ex. sluta tvinga kvinnopar till intern adoption och förtydliga de transsexuella föräldrarnas situation, men av någon orsak vill man inte gå in för det.

Moring skrev sin doktorsavhandling vid ämnet genusforskning vid Helsingfors universitet.

Doktorsavhandlingen i E-thesis»»

Text: Suvi Uotinen
Foto: 123rf
10.6.2013
Översättning: Regina Sandström
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»