Nya resultat kring asbestrelaterad cancer

Penny Nymark har i sin studie undersökt kromosomavvikelser hos asbestexponerade och icke exponerade patienter med lungcancer.

Penny Nymark

Filosofie magister Penny Nymark, vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten, har ingått i en forskningsgrupp vid Arbetshälsoinstitutet där studier kring asbestrelaterad lungcancer har utförts.

– Det hela började med att jag skrev min pro gradu-avhandling inom samma ämne, jag blev intresserad och det föll sig därför naturligt att fortsätta, menar hon.

Nymark har tillsammans med sina forskarkollegor, och med handledning av patolog Sisko Anttila från Arbetshälsoinstitutet, undersökt kromosomavvikelser hos asbestexponerade och icke exponerade patienter med lungcancer.

– Den största användningen av asbest skedde under 70-talet och eftersom asbestrelaterad cancer kan ligga latent i cirka 30-40 år är det först nu en stor del av fallen upptäcks, förklarar Penny Nymark.

Asbest är en oorganisk mineralfiber som är eldsäkert och har därför många olika användningsområden, allt i från byggnadsmaterial till teaterridåer. Fibrerna tränger in i andningsorganen och orsakar på detta sätt lungcancer. Tobaksrökning i kombination med asbestexponering har enligt Penny Nymark varit väldigt vanligt inom just byggbranschen.

– Därför är det vanligare att män drabbas av denna sortens cancer. Asbestexponering i sig kan orsaka cancer, men i kombination med rökning blir risken extremt mycket högre, också i jämförelse med en icke asbestexponerad rökare.

År 1988 infördes förbud mot asbest i byggnadsmaterial i Finland, men det var först år 1994 som ett totalförbud började gälla. I tredje världen, med Kina och Ryssland som största användare, förekommer asbesten ännu i stor utsträckning.

– Det är ett stort steg kvar innan vår forskning kan hjälpa till på en klinisk nivå, men patent- och medicinfirmor är redan involverade och resultaten lobbas vidare, avslöjar Nymark.

Penny Nymark disputerar fredagen den 11 juni vid Haartman institutet.

Mer information om disputationen » »

Arbetshälsoinstitutet » »

Text & foto: Nathalie Edman
9.6.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»