Nordiska välfärdsstaten intresserar Kina

Intresset för den nordiska välfärdsstaten resulterade i en bok på kinesiska.

Pauli Kettunen

Professorerna Pauli Kettunen från institutionen för politik och ekonomi vid Helsingfors universitet, Stein Kuhnle (Universitetet i Bergen & Hertie School of Governance, Berlin), Chen Yinzhang (Nordic Centre at Fudan University) och Klaus Petersen (Syddansk Universitet) har redigerat en bok om den nordiska välfärdstaten som har översatts till kinesiska.

– Till globaliseringsprocessen hör att man jämför olika ”modeller” och man konkurrerar med varandra. För den nordiska modellen är det kännetecknande att utgå från att den ekonomiska tillväxten, den ökade sociala jämlikheten och den växande demokratin stöder varandra, säger Kettunen och förklarar hur intresset för den nordiska välfärden vuxit stort i Kina.

Boken med 16 artiklar om den nordiska välfärdsstatens historia, särdrag och utmaningar författades inom ramen för Nordic Centre of Excellence NordWel som koordineras vid Helsingfors universitet. Den kunde utges tack vare samarbetet mellan NordWel och Nordic Centre vid Fudan universitetet, Shanghai. Genom starkt stöd från Nordic Centre vid Fudan fick man den nödvändiga medverkan till översättningen som möjliggjorde bokens publicering. Dessutom bistod fonden A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal till att boken översattes till kinesiska.

– Denna bok innebär en viktig öppning som skapar förutsättningar för fortsatt forskningsarbete kring temat som är mycket aktuell så väl för Norden som för Kina. Tillsammans har vi kommit överens med forskare vid Fudan universitet samt vid de samhällsvetenskapliga akademierna i Shanghai och i Kina om konkreta samarbetsformer gällande komparativ forskning, tillägger Pauli Kettunen som är direktör för NordWel.

Boken publicerades samband med att man firade 15-årsjubileum för Nordic Centre vid Fudan universitet.

Den nordiska distributionen och försäljningen av boken arrangeras som bäst.

NordWel »»

Text: Nathalie Edman
Foto: Veikko Somerpuro
1.6.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»