HU grundar servicecentrum på alla campus

Undervisningsministeriet vill centralisera universitetens ekonomi- och personalförvaltning.

Helsingfors universitets huvudbyggnad. Helsingfors universitets högsta beslutande organ, konsistoriet, beslöt i maj att grunda så kallade servicecentrum på universitetets fyra campus: centrum, Mejlans, Gumtäkt och Vik.

Det innebär att universitetet inte kommer att ansluta sig till de gemensamma servicecentrum som undervisningsministeriet planerar för universiteten i Finland.

Undervisningsministeriet planerar att koncentrera universitetens ekonomi- och personalförvaltning till gemensamma servicecentrum för att spara pengar. I dag använder universiteten sammanlagt 1 340 årsverken inom ekonomi- och personalförvaltningen. Ministeriet besluter om grundandet av servicecentralerna under hösten 2006.

Helsingfors universitets egna servicecentrum är ett led i universitetets campusbaserade strukturutveckling som inleddes år 2002. I servicecentren samlas både service på universitetsnivå och service som hittills har producerats på fakulteter och institutioner, bland annat personal- och ekonomitjänster samt datateknisk och teknisk service.

I det första skedet koncentreras universitetets löneförvaltningstjänster till servicecentren.

Med sin egen modell för servicecentrum ökar Helsingfors universitet sin produktivitet enligt statsförvaltningens produktivitetskriterier.

Text: Simo Salmela / Liisa Parviainen
Foto: Ida Pimenoff
8.6.2006
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Marika Mäklin


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»