Helsingfors universitet fick 21 300 ansökningar

Omkring tre procent färre sökande än i fjol.

21 300 sökte in till Helsingfors universitet. Sammanlagt 21 300 personer ansökte i år om att få börja studera vid universitetet. Ansökningarna till medicinska fakulteten ökade med 7 procent. Antalet sökande till farmaceutiska fakulteten sjönk kraftigt, och även veterinärmedicinska fakulteten verkar ha förlorat en del av sin dragningskraft.

En femtedel av alla ansökningar är riktade till humanistiska fakulteten, där antalet ansökningar ökade mest inom engelska. Däremot halverades mängden ansökningar till inhemsk litteratur jämfört med fjolåret. I båda fallen påverkades ansökningsmängden av förändringar i urvalsproven: inträdesprovet för engelska innehåller mindre litteratur än i fjol, medan provet till inhemsk litteratur kräver mer arbete.

Urvalsproven till de olika utbildningarna pågår fram till midsommar.

Ansökningstiden för Svenska social- och kommunalhögskolan går ut 9.6, så det är ännu oklart hur många som sökt in dit. Mer detaljerad statistik över ansökningarna finns att tillgå i augusti.

Text: Maikki Naarala / Liisa Parviainen
Foto: Timo Karvinen
8.6.2006
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Marika Mäklin


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»