Högt studiestöd ökar intresset för utlandsstudier

Det finländska stödet för utlandsstudier är lågt i nordisk jämförelse.

Det finländska stödet för utlandsstudier är lågt i nordisk jämförelse. Storleken på studiestödet ser ut att påverka intresset för utlandsstudier – ju högre studiestödet är, desto fler studenter väljer att plugga utomlands.

Det menar de forskare som sammanställt en samnordisk undersökning om utlandsstudier. Undersökningen, som publicerades av FPA den 6 juni 2006, tyder på att det finns ett direkt samband mellan storleken på studiestödet och antalet studenter som pluggar utomlands.

De nordiska länderna stöder i genomsnitt utomlandsstudier generöst – men Finland har det lägsta stödet i Norden. Finländska studerande som pluggar utomlands får omkring 10 euro högre bostadstillägg och 140 euro högre statsgaranterat bostadslån än studerande i hemlandet. Studiepenningen höjs inte alls om man som högskolestuderande pluggar utomlands.

I Sverige och Norge kan stödet för utomlandsstudier vara rentav 1 000 euro högre i månaden än studiestödet i hemlandet. Svenskar och norrmän som studerar utomlands kan få upp till 2 000 euro i månaden. Danskar kan få omkring 1 000 euro, medan finländarna får nöja sig med 800 euro i månaden.

Under de senaste åren har de finländska studerandenas intresse för att studera utomlands minskat med omkring 20 procent.

– Om Finland faktiskt vill främja internationalisering och upprätthålla en hög studiebenägenhet krävs det att studiestödet höjs snabbt, anser FPA:s huvudplanerare Ilpo Lahtinen.

Under läsåret 2003–2004 studerade 4 400 finländare för examen utomlands, och 6 500 pluggade som utbytesstuderande.

Undersökningen finns i PDF-format på FPA:s webbplats.

Text: Marika Mäklin
Foto: Simo Salmela
6.6.2006
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»