Mammutben hittades i Nordsjö

Fyndet är ett av de äldsta som gjorts i Finland.

Ett armbågsben av en mammut har hittats i Nordsjö.

Ett armbågsben av en mammut hittades i samband med hamnarbetet Nordsjö i Helsingfors i december 2005. Fyndet är mycket sällsynt.

Paleontolog Pirkko Ukkonen definierade fyndet som ett armbågsben av en mammut och satte igång de fortsatta undersökningarna. De sediment som satt fast i benet, det vill säga jordrester som fastnat, skickades till geologiska institutionen vid Helsingfors universitet, där kvartärgeolog Arto Miettinen fastställde fyndets ålder.

På dateringslaboratoriet vid Naturhistoriska centralmuseet, som tillhör Helsingfors universitet, kunde man konstatera att benet är över 40 000 år gammalt. Miettinen har preliminärt uppskattat dess ålder till cirka 120 000 år, vilket gör fyndet till det äldsta eller näst äldsta någonsin i Finland.

För att bestämma åldern använde sig Miettinen av sediment från området i Nordsjö, det vill säga de jordrester som satt fast kring benet. Undersökningarna visar att sedimentet innehåller en sorts kiselalg som lever i marina förhållanden och kräver en salthalt på 20 promille.

På mammutbenet sitter också forntida musslor fast. Enligt intendent Ilmari Valovirta vid Naturhistoriska centralmuseet representerar de en typ av fauna som förekom före den senaste istiden. I så fall skulle sedimentet på fyndet i Nordsjö härstamma från den senaste mellanistiden, den så kallade Eem-interglacialen, och vara 120 000 år gammalt.

Eftersom inte bara mammutbenet utan även sedimentfyndet i Nordsjö är nytt kommer Miettinen att fortsätta undersökningen i höst. Syftet är att ta en serie sedimentprover med hjälp av vilka man kan undersöka sedimentlagrets tjocklek och tidsmässiga dimension. På så sätt kan man också fastställa benets ålder mera exakt.

Mer information om fyndet finns på finska på adressen www.fmnh.helsinki.fi.

Text: Mirja Mäenpää
Översättning: Johanna Blomqvist
Foto: Joachim von Schantz
28.6.2006
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»