Växande behov av teologer under de närmaste åren

Utredning visar att de nuvarande teologiska fakulteterna ändå kan utbilda tillräckligt många magistrar.

Teologiska fakulteten promoverade doktorer i maj 2005. Behovet av teologer kommer att öka i framtiden. Det visar en utredning som de teologiska fakulteterna vid Helsingfors universitet, Joensuu universitet och Åbo Akademi, låtit göra.

Målsättningen med projektet har varit att göra en bred undersökning av utbildningsbehovet och sysselsättningen av teologie magistrar. Som potentiella arbetsgivare har man betraktat både kyrkor, skolor och andra sektorer inom vilka det krävs teologisk sakkunskap.

Utredningen ger vid handen att behovet av teologie magistrar kommer att öka under de närmaste åren inom såväl kyrkan som samhället till följd av att de stora åldersklasserna går i pension. Det finns ett fortsatt behov av flera präster och andra teologer.

Under de närmaste åren klarar de nuvarande tre teologiska fakulteterna ändå av att utbilda tillräckligt många teologie magistrar. Enligt utredningen behövs det inte några fler teologiska fakulteter i landet.

– Rapportens ledningsgrupp är överens om att utbildningsbehovet för perioden 2006-2020 kan uppfyllas om fakulteterna får tillräckliga resurser till sitt förfogande, i viss mån större resurser än de har nu, säger Aila Lauha, dekanus på teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

De teologiska fakulteterna har redan skridit till åtgärder för att möta det kommande utbildningsbehovet. En ny teologisk fakultet grundades vid Joensuu universitet år 2002.

Text: Marika Mäklin
Foto: Liisa Parviainen
12.6.2006
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»