Europas ledande forskare i farmaci samlas i Mejlans

HU leder ett projekt inom vilket man bland annat försöker utveckla nya cancerläkemedel.

HU leder ett projekt inom vilket man bland annat försöker utveckla nya cancerläkemedel. Ledande europeiska farmaciforskare samlas 1–2.6 i Mejlans på kongressen Helsinki Drug Research 2006.

Ett centralt tema på kongressen är delutvärderingen av ett EU-finansierat forskningsprojekt som koordineras av farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Projektet strävar efter att finna nya läkemedel mot bland annat cancer, avstötningsreaktioner i samband med organtransplantationer och sjukdomar i det centrala nervsystemet.

Allt som allt deltar över 200 forskare i 23 forskningsgrupper från elva europeiska länder i projektet.

– Detta är det andra betydande EU-forskningsprojektet som leds av finländare. Vi förhåller oss mycket ambitiöst till vår ledarroll, säger professor Raimo Tuominen som är koordinator för projektet.

Under den femåriga projektperioden koncentrerar sig forskarna främst på att undersöka så kallade proteinkinaser, som är ett nytt, lovande forskningsobjekt.

– Den kunskap som vi får inom ramarna för projektet utgör grunden för nya läkemedel som i framtiden kan hjälpa tusentals patienter, berättar Tuominen.

Läkemedlen som utvecklas som ett resultat av projektet väntas nå marknaden tidigast om tio år.

Mer information om projektet och konferensen finns på adressen www.proteinkinase-research.org/.

Text: Simo Salmela
Foto: Veikko Somerpuro
1.6.2006
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Marika Mäklin


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»