Antalet sökande ökade

Helsingfors universitet blir alltmer populärt. Ansökningar var i år nästan 22 900 till antalet.

HU alltmer populärtDetta är en tillväxt på sju procent sedan förra året. Mest ökade antalet ansökningar till statsvetenskapliga fakulteten, med över en tredjedel fler sökanden än året innan. Antalet ansökningar till farmaceutiska fakulteten ökade med en fjärdedel.

Även veterinärmedicinska, teologiska och humanistiska fakultetens samt Svenska social- och kommunalhögskolans populäritet ökade. Det var enbart matematisk-naturvetenskapliga och medicinvetenskapliga fakulteten som hade ett färre antal sökande än året innan. Denna nedgång var dock mycket liten.

Vid årets början inledde två nya fakultet sin verksamhet vid Helsingfors universitet: de biovetenskapliga och farmaceutiska fakulteten. Dessutom ändrades pedagogiska fakulteten till beteendevetenskapliga fakulteten. Samtidigt överfördes vissa ämnen från ett fakultet till ett annat. På grund av dessa förnyelser kan förra årets siffror inte direkt jämföras med varandra vad gäller vissa fakultet.

Inträdesförhören till Helsingfors universitet håller på som bäst och fortsätter till efter midsommar. Detaljerad statistik om de som deltagit i inträdesförhören och om de som fått studieplats finns att få i augusti.

Kolla in antalet sökande vid de olika fakulteten på läseår 2004-2005 (endast på finska).

Text: Sanna Schildt
Foto: Eero Roine
Översättning: Anki Westergård
9.6.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»