Flexibel studierätt i hela landet

Avtalet om den landsomfattande flexibla studierätten stiger i kraft i början av augusti.

JOO-avtaletUniversitetens rektorer undertecknade för ett år sedan ett avtal enligt vilket alla Finlands examensstuderanden har möjlighet att i sin utbildning använda sig av samtliga universitet. På detta sätt kan de studerande dra nytta av alla de olika universitetens specialkunnande.

JOO-avtalen har tidigare bara förekommit mellan två eller fler universitet. Nytt från och med augusti är alltså att samtliga universitet berörs av avtalet, vilket betyder att ansökningsförfarandet sammanslås och att en gemensam JOO-ansökningsblankett tas i bruk.

De som berörs av avtalet är de som studerar för en grund- och fortsättningsexamen. Det kostar inget för en JOO-studerande att studera vid ett annat universitet. JOO-ansökningsblanketterna och ansökningsanvisningar finns att få på nätet på addressen www.joopas.fi i början av augusti.

Denna studieflexibilitet är ett led i de högskolepolitiska målen både vad gäller den Europeiska unionen och på ett internationellt plan.

Mera information får du på Finlands virtuella universitets hemsidor.

Text: Tapio Nurminen
Foto: Suomen virtuaaliyliopisto
Översättning: Anki Westergård
7.6.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»