Engelska och historia fortfarande humanistiska favoriter

Humanistiska fakulteten har offentliggjort förhandsinformation om detta års studenturval.

Humanistiska populärt Det är fortfarande engelsk filologi och finskspråkig historia som är de populäraste ämnena vid humanistiska fakulteten. Antalet sökande till konsthistoria gick i år förbi antalet sökande till Asiatiska och Afrikanska språk och kulturer.

– Intresset för ämneslärarutbildningen i modersmålet och litteraturen samt svenska och tyska har minskat. Detta är en överraskande vändning då man tar i beaktande det lärarbehov som det diskuterats om i den allmänna debatten. Endast intresset för utbildningsprogrammet för ämneslärare i engelska har ökat, konstaterar planerare Jussi Piekkala vid humanistiska fakulteten.

Det totala antalet sökanden till humanistiska fakulteten har fortsatt att öka. Antalet ansökningar var i år över 4300, vilket är 5% fler än förra året.

Det är nu fjärde året i rad som man kunnat söka in till humanistiska fakulteten via nätet. I år var det 3007 som ansökte via nätet, vilket utgör 70% av det totala antalet sökanden.

Du kan läsa mera på sidan www.hum.helsinki.fi > Studier > Urval.

Text: Tapio Nurminen
Foto: Eero Roine
Översättning: Anki Westergård
7.6.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»