Porthania töms under sommaren

Samtliga av Porthanias utrymmen kommer att tömmas på grund av renoveringen som börjar i september. Tillfälliga undervisningsutrymmen har bokats inför kommande läsår.

Porthania grundrenoverasFlytten sker i slutet av juni och grundrenovering börjar till hösten och beräknas vara klar i början av höstterminen 2006. Alla byggnadens aktiviteter flyttas bort under tiden som renoveringen pågår.

Unicafét i Porthania stänger under renoveringsperioden, och för föreläsningar och annan undervisning har man lyckats hitta tillfälliga utrymmen i det övriga centrumcampus. Huvudbyggnadens sal 1 kommer exempelvis enbart att användas som tentsal.

– Vid specialtillfällen så som inträdesförhör kommer vi att lösa utrymmesfrågan allt eftersom. Vi har till exempel möjlighet att hyra utrymmen vid Handelshögskolan, berättar överarkitekt Eija Vuori vid centrumcampus.

Juridiska fakulteten flyttar under tiden in hos matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, och matematikerna flyttar i sin tur till Gumtäkt. Det juridiska biblioteket flyttar till Fabiansgatan.

Bland annat fasadsidans element kommer att grundrenoveras, liksom luftkonditioneringssystematiken, fönstren och service- och socialutrymmena. Alla våningar kommer att få nya toalettutrymmen. I samma veva kommer det att byggas en inre gång från Porthanias tredje våning från Berggatan 3:s sida till Aleksandria.

Det var Aarne Ervin som planerade Porthania och byggnaden stod klar 1957. Byggnadens fasad, inomhusutrymmen och framgården sida är skyddade.

Mera information om Porthanias flyttidtabell och tillfälliga utrymmen hittas på tekniska nämndens hemsidor under rubriken Muuttoaikataulut 2004 (på finska).

Text och foto: Liisa Voutilainen
Översättning: Anki Westergård
4.6.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»