Gumtäkt tystnar ej under sommaren

De olika institutionernas flyttbestyr och byggarbeten pågår under hela sommaren i Gumtäkt.

campus Gumtäkt Institutionerna i matematik, seismologi och databehandlingslära håller på att flytta till Exactum, vars öppning firas i september. Byggnaden Atrium som planerats av Meteorologiska institutet och Havsforskningsinstitutet väntas vara klar under år 2005.

Byggnadsarbetet vid campus Gumtäkt fortsätter. På hösten startar en arkitekturtävling som går ut på att kartlägga och bygga en väg till minne av Gustav Vasa. Gumtäkts femte byggfas sker under år 2005 och byggnadsarbetet fortsätter under åren 2006 till 2007. Den byggnad som då kommer att stå klar kommer att inhysa matematisk-naturvetenskapliga fakultetens kansli, geografiska institutionen, betjäningsenheten vid campus och företagsutrymmen.

I och med att Gumtäkt växer blir det allt viktigare att förbättra trafikförbindelserna till campus. Förhandlingarna om att bland annat bussrutternas turer borde sträcka sig ända till campusområdet startar till hösten. Ett centralt mål är att förbättra trafikförbindelserna mellan campus Gumtäkt och Böle station.

Text: Sanna Schildt
Foto: Eero Roine
Översättning: Anki Westergård
29.6.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»