Praktik inkörsport för utländska läkare

Via Helsingfors universitet kan utländska läkare få praktikplatser, vilket är en inkörsport till arbetslivet för de med en icke-finländsk läkarexamen.

Biomedicum Det är Rättsskyddscentralen för hälsovården som bestämmer om en utländsk läkare får arbetstillstånd i Finland. De läkare som erhållit rätt att utöva yrket genomgår inte sin tilläggsutbildning inom primärvården vid universitetet, utan får sin kompetens som allmänläkare endast i överensstämmelse med rättsskyddscentralens fordringar.

Det som Helsingfors universitet kan erbjuda dessa läkare är praktikplatser. Via dessa praktikplatser får de med utländsk läkarexamen den praktik de behöver för att sedan kunna skriva de obligatoriska tenterna som i sin tur sedan leder till att man får sitt tillstånd att arbeta som läkare.

- De flesta utländska läkare som använder sig av våra praktikplatser kommer från de forna Sovjetstaterna, säger Päivi Ijäs, planerare vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

I och med den praktik de utländska läkarna får via Helsingfors universitet, lär de sig även språket: för att få tillstånd att arbeta som läkare måste man ha ett språkintyg över att man behärskar finska (eller svenska) både muntligt och skriftligt. För närmare information, se hemsidorna för Rättsskyddscentralen för hälsovården.

Text: Anki Westergård
Foto: Ida Pimenoff
22.6.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»