Universitetsförbunden försvarar kanslerns närvarorätt

Helsingfors universitets kansler representerar universiteten som institution vid statsrådets sammanträden, konstaterar universitetsförbunden i ett ställningstagande.

StatsrådetUniversitetens personalförbund och studentkårerna har tagit ställning till den lagmotion som behandlas i riksdagen om att häva Helsingfors universitets kanslers närvarorätt vid statsrådets sammanträden. I dagens läge har kanslern rätt att vara närvarande och att tala vid de sammanträden där frågor som har med universiteten att göra behandlas.

Universitetsförbunden betonar Helsingfors universitets kanslers ställning som hela universitetsinstitutionens representant.

"Universitetens möjlighet att bli hörda även i statsrådet, betonar universitetens autonomi och tar i beaktande det nära förhållande som staten och universiteten har haft och som de även i fortsättningen borde ha", står det i ställningstagandet.

Det var Maija Rask (sdp) som i mars gjorde en lagmotion om att häva närvarorätten. Förutom Rask har 15 andra riksdagsledamöten skrivit under motionen. Lagmotionen och information om dess behandling hittar du på riksdagens hemsida (på finska).

Text: Liisa Voutilainen
Foto: Statsrådets kansli
Översättning: Anki Westergård
2.6.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»