Statsvetenskapliga fick sin 10 000:nde magister

På statsvetenskapliga fakultetens vårpublik premierades fakultetens tiotusende magister med blommor.

Laura EkholmDet blev 25-åriga Laura Ekholm som blev den tiotusende magistern. Ekholms huvudämne är ekonomi- och socialhistoria, och hon började sina studier vid statsvetenskapliga fakulteten år 1999.

- Efter att jag jobbat några år är jag intresserad av att fortsätta mina studier. Det finns ännu mycket att forska i temat vad beträffar min avhandling, som handlar om de i Helsingfors bosatta judiska företagarnas nätverk mellan världskrigen, säger den nybakade magistern om sina framtidsplaner.

Det var år 1944 som man tog beslutet om att grunda statsvetenskapliga fakulteten, och verksamheten påbörjades året därpå. Den första statsvetenskapliga magistern tog sin examen vid Helsingfors universitet i februari år 1946. År 1980 hade 5000 magistrar utexaminerats. Vad beträffar antalet doktorander är det fortfarande en god väg kvar innan man når samma tal: saldot här är 641 doktorander, varav de färskaste fick sina betyg i gårdagens publik vid fakulteten i fråga.

Text och foto: Sanna Schildt
Översättning: Anki Westergård
17.6.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»