Matematik på sommarläger

LUMA-centret ordnar sommarläger för barn där matematiken står högt i kurs.

Alt-tekstin paikkaDet är allt annat än räkenskaper på papper som barnen ägnar sig åt på lägret.

- Vi fick det färdigt! Får vi göra det här svårare? Är vi näst i kö? De här glada ropen kan man höra vid Kemiska institutionen då 9-12-åringar löser uppgifterna under matematiklägrets andra dag.

På lägret bekantar sig barnen med hjälp av lek, spel och andra konkreta uppgifter med matematikens olika delområden som till exempel problemlösning, topologi, geometri och sannolikhetsräkning. Tanken bakom detta är att erbjuda barnen annorlunda upplevelser: matematiska fenomen sker innanför huvudet, inte på papper. I tisdags, den 15.6, var det logik som stod på agendan. På eftermiddagens program stod det bland annat kodspråk och att pyssla ihop Hanois torn. Lägret fortsätter till och med fredagen den 18.6.

- Barnen är väldigt ivriga. De vill själva undersöka och försöka, och det utvecklar deras kreativa tänkande och ger ett gott självförtroende, säger lägrets ledare Suvi Vanhatalo.

LUMA-centrets vetenskapsläger har blivit väldigt populära, och därför kommer de att ordnas igen nästa sommar. Ett av centrets mål är att stöda barn och ungas intresse för naturvetenskaper och matematiska ämnen.

Text och foto: Sanna Schildt
Översättning: Anki Westergård
16.6.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»