WWW-uppfinnaren fick Millennium-teknologipriset

Det första Millennium-teknologipriset någonsin gick till engelsmannen Tim Berners-Lee, mannen som uppfann world wide webben.

President Tarja Halonen och www-uppfinnaren Tim Berners-Lee Enligt Berners-Lee är www en process som ännu befinner sig i startskedet och som hela tiden håller på att utvecklas. Han ser inte sig själv som någon stor uppfinnare, men anser priset vara ett fint erkännande och uppmuntrande för www:s fortsatta utveckling.

Med det här nya, internationella teknologipriset försöker Finland få ett rykte om sig som föregångare inom högteknologins områden. Målet med Millennium-priset är att Finland skall locka till sig internationella toppexperter, begåvade studenter och utländska investerare. Dessutom ger det en ypperlig chans att skapa värdefulla kontakter.

Priset är en miljon euro och det överräcktes utav president Tarja Halonen på tisdagen den 15.6. Enligt professor Pekka Tarjanne var juryn enig om vem priset skulle gå till eftersom www uppfyllde alla för priset väsentliga kriterier.

- Webben har ökat vår livskvalitet globalt och är dessutom en bestående företeelse, sade Tarjanne då han läste upp motiveringarna till varför Berners-Lee fått priset i fråga.

Millennium-teknologipriset kommer att delas ut vartannat år till den eller de som på ett betydande sätt genom en innovation höjt människors livskvalitet inom branscherna energi och miljö, information, nya material och processer eller hälsovårdsomsorg och bioteknik.

Det är Finlands teknologiprisfond som grundades år 2002 som delar ut priset. Priset finansieras av både den privata och offentliga sektorn.

Text: Anki Westergård
Foto: The Finnish Technology Award Foundation
15.6.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»