Obligatorisk pensionsförsäkring för stipendiatforskare

En arbetsgrupp som tillsatts inom social- och hälsovårdsministeriet föreslår att en obligatorisk pensionsförsäkring skall införas för stipendiatforskare som åtgärd för att förbättra deras socialskydd.

Obligatorisk pensionsförsäkringEnligt förslaget skulle staten och stipendiaten betala hälften var av pensionsförsäkringen. Utöver detta skulle stipendiaten även betala sjukförsäkringsavgift. För att inkomsterna för stipendiatforskarna inte skall minska, föreslås det att det skattefria stipendiets summa skall höjas från nuvarande 14 000 euro till 19 000 euro.

Arbetsgruppen föreslår ytterligare att universiteten borde erbjuda stipendiatforskarna arbets- och tjänsteförhållanden, istället för att betala arbetsstipendier för till exempel tryck- och andra kostnader från stipendiefonderna. På detta sätt kunde man minska på de inre ojämlikheterna inom arbetsmiljön vad gäller den sociala skyddet.

- Att arbeta på stipendium borde vara ett alternativ till ett ”vanligt” arbetsförhållande, inte ett tvång, sade minister Sinikka Mönkäre vid slutrapportens framläggningstillfälle den 14.6.

Enligt Forskarförbundet kommer dessa förslag då de förverkligas att förbättra stipendiatforskarnas socialskydd på ett betydande sätt. Men alla mål som Forskarförbundet hade hoppats på gick ej igenom.

- Det var en besvikelse att inte detta förslag till pensionsskydd även täcker de forskare som har ett stipendie på under sex månader och stipendier under 9000 euro, säger Forskarförbundets verkställande direktör Klaus Sundbäck.

Arbetsgruppens rapport finns att läsa på social- och arbetsministeriets hemsidor.

Text: Sanna Schildt
Foto: Eero Roine
Översättning: Anki Westergård
14.6.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»