Finland har det minsta studiestödet i Norden

De högskolestuderande i Finland som lever på studiestöd har den lägsta levnadsstandarden i Norden, skriver Helsingin Sanomat den 11.6.04.

Lågt studiestöd i FinlandI en färsk undersökning gjord av banken Nordea har man jämfört Finlands, Sveriges, Norges och Danmarks studiestödssystem. I samtliga länder består studiestödet utav studiepenning- och lån.

Finland är det enda land där man även betalar ut ett särskilt bostadstillägg. Trots det är studiestödet i Finland, även om man räknar med alla former av studiestöd, 650 euro vilket är den lägsta summan bland länderna i fråga. I Norge har man det största studiestödet, som är 844 euro.

I jämförelse med de andra länderna har Finland det lägsta studielånsbeloppet. Endast var fjärde studerande tar ett lån mot borgen och bland universitetsstuderande är det endast var åttonde som lyfter studielån.

Det finns ett höjningskrav både vad gäller studiepenningen och bostadstillägget. ”Bostadstilläggets hyrestak ligger ordentligt efter den utveckling som hyresnivån har nått”, säger tjänsteman Leena Koskinen vid utbildningsministeriet till Helsingin Sanomat.

Text: Sanna Schildt
Foto: Europeiska unionen
Översättning: Anki Westergård
11.6.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»