De konsthistoriska guideturerna fortsätter

De konsthistoriska guideturerna vid universitetets campus har blivit mycket populära och därför ordnas de igen denna sommar.

Konshistorisk guideturDen första svenskspråkiga guideturen är på lördagen den 12.6, och de fortsätter under sommaren. Guideturerna är avgiftsfria och under turerna promenerar man omkring och tittar på de nya och gamla universitetsbyggnadernas mångsidiga arkitektur och bekantar sig med den anrika kulturhistorien. Det är konsthistoriestuderanden som guidar intresserade vid campusarna i centrum, Gumtäkt och Vik.

Vad gäller campuset i centrum, kan man på deltagarnas begäran besöka exempelvis huvudbyggnaden, lärocentret Aleksandria, Topelia, Forsthuset och universitetets bibliotek. Det finns även specialturer där man kan bekanta sig med den porträttsamling som finns i huvudbyggnaden som stod färdig 1832.

Guideturerna ordnas på svenska, finska och engelska. En del av turerna är arrangerade för rörelsehindrade.

Mera information om guideturerna och deras tidtabeller får du på konsthistoriska institutionens hemsidor. Extra guideturer ordnas även på beställning.

Text och foto: Sanna Schildt
Översättning: Anki Westergård
11.6.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»