HU värd för Nordiska Kriminalistmötet

Det trettonde Nordiska Kriminalistmötet ordnas för fjärde gången i Finland under dagarna 10-12.6. Denna gång är det Helsingfors universitet som står som värd.

Nordiskt kriminalistsamarbeteDen ursprungliga orsaken till varför ett dylikt nordiskt möte grundats, ligger i de politiska och samhälleliga strömningar som på 1930-talet försökte motverka den ökande brottsligheten och även aktivera medborgarna i detta brottsbekämpningsarbete.

Idag ser utmaningarna annorlunda ut än vad de gjorde på den tiden. Under de senaste 10 åren har man bland annat sett en ökande internationalisering och europeisering av kriminalpolitiken och idag styrs straffrätten utav internationella officiella oranisationer som till exempel FN och EU.

Under de två dagar som det Nordiska Kriminalistmötet pågår, samlas teoretiker och praktiker för att diskutera på en samnordisk nivå. Det hålls många föreläsningar med olika teman, bland andra professor i straffrätt Per Ole Träskman vid Lunds universitet är med bland föreläsarna. Temat för Träskmans föreläsning är ”Föränderligt och oföränderligt inom straffrättens allmänna läror”.

- Här i Norden har vi låga brottssiffror. Vårt straffsystem bygger på humanism och rationalism, och jag är övertygad om att detta är det rätta sättet att hantera problemet på. Trots det finns det ett ökat tryck på att straffen borde skärpas, säger Träskman.

I år är det överhängande temat för det Nordiska Kriminalistmötet de gamla samnordiska traditionerna av samarbete på det rättsliga och vetenskapliga fältet. Eftersom straffrätten blir allt mer internationell och europeisk är det viktigt att diskutera det nordiska samarbetets ställning och betydelse i denna utveckling.

Här betonar man även vikten av att i ett europeiskt och internationellt sammanhang påverka upprätthållandet av de bästa traditionerna inom europeisk liberalism och humanism.

Text: Anki Westergård
Bild: Liisa Parviainen
10.6.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»