Förberedelserna inför den gemensamma ansökningen startade

Undervisningsministeriet har tillsatt en projektgrupp för att förbereda och förverkliga systemet för universitetens gemensamma ansökning.

Gemensam högskoleansökningFörebredelserna för den gemensamma ansökningen startar omedelbart, berättade undervisningsminister Tuula Haatainen i måndags, den 31.5, på ett utvecklingsseminarie för studieval inom universiteten.

Vid universiteten har tillägget med de gemensamma, nationella studievalen fått ett positivt mottagande.

- Men universiteten ansvarar även i fortsättningen för valkriterierna och de väljer sina studeranden självständigt, säger Haatainen.

Staten försöker förkorta tiden mellan gymnasiet och högskola, det vill säga man försöker få nybakade studenter att börja studera vid en högskola så fort som möjligt efter att man skrivit studenten.

Förutom universitetens gemensamma valsystem, understöder minister Haatainen bland annat även en gallring bland böckerna beträffande inträdesförhören, utnyttjande av det förnyade realprovet och ett flerpoängssystem.

- Målet är att år 2008 är drygt hälften av de nya studeranden sådana som tagit studenten samma år, säger Haatainen.

Text: Liisa Voutilainen
Foto: Eero Roine
Översättning: Anki Westergård
1.6.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»