Promotion - 360 år gammal tradition fortsätter

Helsingfors universitets filosofiska fakultet ordnar magister- och doktorspromotion den 5-7 juni 2003. Filosofiska fakulteten har vårt lands äldsta promotionstradition.

Filosofiska fakultetens första promotion anordnades år 1643 vid Kungliga Akademien i Åbo, i enlighet med gammal europeisk universitetstradition. Fakultetens promotion är således en förebild för övriga promotioner i vårt land.

I samband med promotionen bildar humanistiska, matematisk-naturvetenskapliga och pedagogiska fakulteten den filosofiska fakulteten. Vid promotionen, som anordnas vart tredje eller fjärde år, får den som tagit examen i en högtidlig ceremoni rätten att bära de insignier som förknippas med den akademiska graden: magistrarna lagerkrans och ring och doktorerna hatt och värja. Promotionen år 2003 promoverar till jubelmagistrar och jubeldoktorer de magistrar och doktorer som hade promoverats år 1953 ifall en promotion då anordnats. Som promotor i år fungerar professor Sören Illman.

Närmare information om hedersdoktorerna i föregående notis och om promotionen på internetsidorna www.helsinki.fi/promootio2003.

6.6.2003


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»