Helsingfors universitet får fyra prorektorer

Universitetets kollegium har utsett de nya prorektorerna på förslag av den nye rektorn Ilkka Niiniluoto, som inleder sin mandat den 1 augusti. Också de nya prorektorerna inleder sin femåriga mandat den 1 augusti.

Den första prorektorn Hannele Niemi ansvarar för undervisningsärenden. Niemi är pedagogiska fakultetens dekanus sedan 2001 och professor i pedagogik.

Prorektor Mauno Kosonen ansvarar för vuxenutbildningen och regionalt samarbete. Kosonen är matematisk-naturvetenskaplika fakultetens dekanus sedan 1994 och professor i planeringsgeografi.

Prorektor Marja Makarow har forskning och forskarutbildning som ansvarsområde. Makarow utnämndes till professor i biokemi och molekylbiologi i början av år 2003 och leder forskarskolan för biovetenskap och molekylbiologi i Vik.

Prorektor Thomas Wilhelmsson har svenska ärenden och internationella frågor som ansvarsområde. Wilhelmsson fungerade som prorektor med samma ansvarsområde perioden 1998-2003. Han innehar den svenska professuren i civil-och handelsrätt.

Innan Ilkka Niiniluoto gjorde sitt förslag hörde han universitetssamfundets olika parter. Rektor eller en av prorektorerna skall vara utnämnd till en professur som är inrättad för den svenskspråkiga undervisningen.

Universitetets kollegium som utser prorektorerna består av 130 medlemmar. Kollegiet har 50 professorsrepresentanter, 40 personer är lärarare, forskare eller hör till övrig personal och 40 är studerande.

10.6.2003


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»