Zeppelinarens upptäckter

På fredag samlas atmosfärforskare och beslutsfattare från Finland och EU på Campus Gumtäkt för att diskutera forskning som bedrivs med hjälp av ett luftskepp.

Zeppelinarens upptäckter

En zeppelinare som används för atmosfärforskning anlände till Finland den första maj. Den har hittills gjort ett tiotal lyckade flygningar. Under flygningarna samlar man in aerosolprover. Flygningarna innebÀr långa dagar för forskarna, eftersom mätinstrumenten som zeppelinaren bär på byts ut och granskas inför varje flygning.

Enligt forskardoktor Hanna Manninen vid institutionen för fysik verkar det som om mätresultaten kommer att ge nya rön.

– Vi får en tydligare bild av de antropogena och de naturliga partikelkällornas påverkan och vilka skillnaderna mellan dem är. Den informationen är mycket viktig när man vill skapa mer exakta klimatmodeller, berättar Manninen som arbetar vid avdelningen för atmosfärvetenskaper i Gumtäkt.

– Modellerna ger oss i sin tur mer information om klimatförändringen.

Zeppelinflygningarna är en del av ett omfattande europeiskt projekt för atmosfärforskning, och Helsingfors universitet har deltagit i utrustningen av skeppet. Luftskeppet återvänder till Centraleuropa i mitten av juni, men arbetet med att analysera mätresultaten kommer att pågå i flera år.

De resultat man redan har fått fram presenteras på fredagen den 31 maj vid ett seminarium i Gumtäkt. På seminariet håller såväl forskare som beslutsfattare inom Finland och EU anföranden. Den nästan hundra meter långa, heliumburna luftfarkosten presenteras i föredrag och med bilder, men farkosten kommer inte att vara på plats i Gumtäkt.

Publiken har möjlighet att fråga experterna om vetenskap och atmosfärforskningens kommersiella tillämpningsmöjligheter och samhälleliga betydelse.

Information om seminariet (på finska och på engelska) »»

Institutionen för fysik »»

Forskningsdatasystemet TUHAT: Hanna Manninen »»

Text: Mai Allo
Foto: Hanna Manninen
Översättning: Språktjänster, Helsingfors universitet
30.5.2013
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»