Nio sökande till posten som rektor vid Helsingfors universitet

Universitetets styrelse utser vid sitt möte den 12 juni den nya rektorn som tillsätts för högst fem år.

Helsingfors universitet

Filosofie doktor Ulla-Maija Forsberg, 52, är professor i finsk-ugrisk språkforskning vid Helsingfors universitet. Hon var dekanus för Humanistiska fakulteten 2007–2009 och är förste prorektor vid Helsingfors universitet sedan år 2010.

Filosofie doktor Keijo Hämäläinen, 49, är professor i fysik vid Helsingfors universitet. Han är dekanus för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sedan år 2010.

Juris doktor Jukka Kekkonen, 59, är professor i rättshistoria och romersk rätt vid Helsingfors universitet. Han var dekanus för Juridiska fakulteten 2004–2009.

Agronomie- och forstdoktor Jukka Kola, 53, är professor i lantbrukspolitik vid Helsingfors universitet. Han var dekanus för Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten 2004–2009 och är prorektor vid Helsingfors universitet sedan år 2010.

Filosofie doktor Laura Kolbe, 55, är professor i Europas historia vid Helsingfors universitet.

Filosofie doktor Jari Niemelä, 55, är professor i stadsekologi vid Helsingfors universitet. Han är dekanus för Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sedan år 2004.

Juris doktor Kimmo Nuotio, 54, är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet. Han är dekanus för Juridiska fakulteten sedan 2010.

Doktor i medicin och kirurgi Risto Renkonen, 52, är professor i glykobiologi vid Helsingfors universitet. Han är dekanus för Medicinska fakulteten sedan 2010.

En sökande har begärt att ansökan ska behandlas konfidentiellt.

Universitetets styrelse utser vid sitt möte den 12 juni den nya rektorn som tillsätts för högst fem år.

Den nuvarande rektorn Thomas Wilhelmsson tillträder som universitetets kansler den 1 juni. Förste prorektor Ulla-Maija Forsberg är ställföreträdande rektor tills den nya rektorn tillträder.

Text: Helsingfors universitet
3.5.2013
Översättning: Regina Sandström

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»