Grönsaksbänkar på den röda planeten

Rymdfärder är långa och risken finns att man tröttnar på rymdmaten. Studenterna fick i uppgift att designa ett växthus på planeten Mars, så att astronauterna kan få någonting färskt att tugga på när de är framme.

I Nasas tävling Space Apps Challenge fick uppfinnarjockar runt om i hela världen komma fram med koncept som kan utnyttjas i rymden. Det finländska laget Space Veggies deltog i utmaningen Deployable Greenhouse, där målet var att designa ett växthus på månen eller Mars.

Laget bestod av 16 studenter i olika ämnen, från fysik till videoeditering. Från Helsingfors universitet deltog Nanna Lehto som studerar växtodlingslära och Tuure Parviainen som studerar agroekologi vid Institutionen för lantbruksvetenskaper.

Lantbruksvetenskapligt kunnande var eftertraktat, eftersom man i projektet måste bedöma hur mycket vatten och näring växterna kommer att behöva, hurdan temperaturen måste vara och hur mycket syre växterna kan producera.

– Tuure samlade in mycket information om växternas grundläggande behov och tillsammans kom vi fram till vilka växter man skulle kunna odla, berättar Nanna Lehto.

– I det första skedet skulle vi odla sådana växter som man kan äta alla delar av, för att så lite näring som möjligt ska gå till spillo. Senare kunde man också odla småväxta arter, t.ex. dvärgäppelträd, som ändå ger normalstora frukter.

– Vi designade vårt växthus så att det har en atmosfär som människan kan vistas i utan hjälpmedel. Fast för växternas skull är det är ganska fuktigt.

Allt måste tas med

Enligt lantbruksvetarna är det redan i dag tekniskt möjligt att odla mat på Mars. En av utmaningarna är att skydda växterna mot strålning.

– Att få allt material transporterat till Mars är också en utmaning. Till en början måste man ha med sig allt: växtunderlag, näringslösningar, frön. Enligt planerna ska fröna transporteras nedfrysta. Senare kunde man blanda ner komposterat material i Marssanden, förklarar Lehto.

Nasa har inte lovat att förverkliga de vinnande idéerna, men redan möjligheten till ett samarbete med Nasa var mycket motiverande för laget.

– Vi ville laborera med ganska vilda idéer i vårt tävlingsbidrag, inte bara återanvända information från t.ex. de växtexperiment som Nasa redan har gjort.

Av de 750 lag som deltog i tävlingen valdes 133 till finalen, bland dem också ett annat finländskt lag, Meteorienteers. Publiken fick rösta på sina favoriter via Twitter och i domarpanelen satt representanter från Nasa och ESA. Vinnarna tillkännagavs den 20 maj. Det vinnande växthusbidraget var en spenatodling från Grekland.

International Space Apps Challenge »»

Space Veggies »»

International Space Apps Challenge: Space Veggies »»

Institutionen för lantbruksvetenskaper »»

Mera om ämnet: "NASA Announces Global Best in Class Winners for the International Space Apps Challenge" »»

Text: Sanna Schildt
Foto: Veikko Somerpuro
27.5.2013
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»