En ekonom är ingen profet

"Jag planerar att jämföra krisen i Finland i början av 1990-talet med den nu pågående krisen", avslöjar professorn i empirisk makroekonomi Antti Ripatti om sin jubileumsföreläsning den 30 maj.

En ekonom är ingen profet

Enligt Antti Ripatti hade recessionen under 1990-talet på grund av våra inhemska problem djupgående och permanenta effekter. När finanskrisen slog till 2008–2009 såg man den som ett tillfälligt fenomen eftersom de grundläggande faktorerna i vår egen ekonomi var i skick. Den globala spridningen och djupet av krisen samt eurokrisen som bröt ut omedelbart efter kom emellertid som en överraskning – också för de flesta ekonomer.

– Kriser kan i allmänhet inte förutspås. Man kan inte skriva nyheterna på förhand, påpekar Ripatti.

Ett grepp om förväntningarna inom ekonomin

Ripatti forskar för tillfället i bland annat finansmarknadens roll inom makroekonomin.

– De traditionella läroboksmodellerna bygger på antagandet att finansmarknaderna fungerar friktionsfritt. Krisen var en bra påminnelse om att så inte är fallet.

Ripatti håller på att starta ett omfattande forskningsprojekt för att skapa modeller där hushållen förutser penning- och finanspolitiska åtgärder.

– Till exempel visste folk redan ett halvt år på förhand att bilskatten skulle ändras i början av april, och många föregrep situationen antingen genom att köpa ny bil före ändringen eller genom att skjuta upp köpet av en lågförbrukande bil, om vilken man visste att skatten skulle sjunka, konkretiserar Ripatti.

Motsvarande situationer uppkommer ständigt till exempel i samband med inkomstskatten och de offentliga utgifterna. Fenomenet sågs också under it-boomen i slutet av 1990-talet, när placerarna redan på förhand började konsumera de förväntade ökade avkastningarna.

En strukturomvandling skakar om Finland

Den finländska ekonomin har under den senaste tidens internationella kris och eurokris klarat sig ganska bra med tanke på konjunkturerna, bedömer Ripatti. Han anser emellertid att två stora strukturomvandlingar inger bekymmer: den minskande skogsindustrin och problemen inom Nokia.

– Ödesfrågan är om det kommer något nytt i stället, Angry Birds eller någon annan företagsamhet.

Antti Ripattis föreläsning "Empiirisen makrotaloustieteen taitekohtia" ("Brytningspunkter inom den empiriska makroekonomin") onsdagen den 30 maj kl. 15.15., Helsingfors universitets huvudbyggnad, sal 13 (nya sidan, 3 vån.).

Professorsinstallation »»

Text: Elias Krohn
Foto: 123rf
30.5.2012
Översättning: Eva Wahlström
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»