Helsingfors universitet korrigerade sina språkkrav

Rektor Thomas Wilhelmsson undertecknade den 8.5.2012 nya riktlinjer för studenturval till universitetsstudier. Grunden för riktlinjerna är att finländsk studentexamen, utan särskilt uppvisande av språkkunskap, ger behörighet för universitetsstudier.

Helsingfors universitet korrigerade sina språkkrav

– Helsingfors universitet har agerat i brådskande ordning för att rätta till det fel som fanns i de tidigare riktlinjerna, säger rektor Thomas Wilhelmsson. Att en finländsk studentexamen ger behörighet för studier på det tvåspråkiga universitetet är inte mer än rimligt och det är bra att detta missförhållande nu har korrigerats.

Enligt riktlinjerna kan universitetet endast i undantagsfall kräva särskilt uppvisande av språkkunskap i finska eller svenska av personer med finsk- eller svenskspråkig skolbildning. Uppvisande av kunskap i svenska kan krävas av personer som söker till en utbildning som uttryckligen definierats som svenskspråkig eller där en del av platserna reserverats för svenskspråkiga. På motsvarande sätt kan uppvisande av kunskap i finska endast krävas av personer som söker till dessa utbildningars finskspråkiga parallellinjer. Parallella finsk- och svenskspråkiga utbildningar finns till exempel på det medicinska utbildningsprogrammet.

Detta innebär att särskilt uppvisande av kunskaper i finska inte kan krävas av en svenskspråkig sökande som söker till ett utbildningsprogram där undervisningen sker på finska och där det inte finns en svenskspråkig linje. Därmed kommer svenskspråkiga studerande som söker till att läsa psykologi inte nästa år att avkrävas ett skilt språkprov.

Uppvisande av språkkunskap kan fortfarande avkrävas sådana sökande som inte fått sin skolbildning på svenska eller finska. I riktlinjerna betonas också, att i de fall där universitetet kräver uppvisande av språkkunskap, bör universitetet se till att de sökande kan uppvisa språkkunskap under ansökningstiden eller direkt efter det att ansökningstiden gått ut.

Riktlinjerna gäller från och med urvalet 2013.

Svenska ärenden vid Helsingfors universitets rektorskansli »»

Text: Katja Bargum
Foto: 123rf
14.5.2012
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»