Slapphänt media medverkade till Nokias nedgång

Nokia umgicks med pressen på egna villkor under stora delar av 2000-talet. Det säger Carl-Gustav Lindén, som disputerar på lördag.

Carl-Gustav Lindén

Carl-Gustav Lindén arbetade som ekonomijournalist när IT-bubblan sprack våren 2000. För honom och hans kolleger var bubblan och den efterföljande kollapsen svår att begripa.

– Det fick mig att börja fundera över hur ekonomijournalistiken fungerar, säger Lindén.

I sin avhandling analyserar Lindén hur tidningspressen i Finland och Sverige behandlade Nokia och Ericsson under tre perioder åren 2001-2007. Hans forskning visar att det finns nationella skillnader i behandlingen av mobiljättarna.

– Båda företagen sågs som riksmästare i sina hemland, men Ericsson blev utsatt för starkare kritik än Nokia, säger Lindén.

Som ett exempel nämner Lindén Ericssons lönsamhetsproblem år 2001. De sågs i media som ledningens fel, trots att det i verkligheten handlade om att operatörerna ställde in sina order på teleutrustning när IT-bubblan sprack.

Nokia däremot fick umgås med pressen på egna villkor. I Lindéns intervjuer uppgav representanter för både Helsingin Sanomat och Nokia att nyheterna gjordes i samarbete.

– Många nyheter kom direkt från företagets pressmeddelanden. HS återgav också ofta uttalanden av analytiker och chefer på Nokia ordagrant, utan kommentarer av personer utanför företaget.

Lindén förespråkar tvärtom en mer kritisk ekonomijournalistik.

– Företag mår bra av smart kritik. Kanske kunde Nokia ha sett de annalkande problemen klarare om företaget utsatts för mer kritisk offentlighet.

Enligt Lindén är kritisk granskning extra viktigt för ett nationalekonomiskt betydande företag som Nokia, som påverkar samhället på många sätt. Ironiskt nog uppgav de intervjuade journalisterna att Nokias specialbehandling berodde just på företagets betydelse för den finska ekonomin.

Lindén påpekar att mediernas behandling av Nokia har förändrats efter att det började gå sämre för Nokia.

– Min avhandling handlar bara om tiden fram till 2007. Men det verkar som om medierna nu tvärtom är extra kritiska mot Nokia. Det kan vara fråga om en motreaktion till den tidigare överoptimismen.

Carl-Gustav Lindén: National Champions in Combat : Nokia, Ericsson and the Sensemaking of Business News » »

Text: Katja Bargum
Bild: Ari Aalto
11.5.2012
Helsingin yliopisto, verkkotoimitus


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»