Universitetets jämlikhetspris till Tuula Gordon

Sociologen Tuula Gordon har befrämjat jämlikhetsaspekter i utbildningen och undervisningen.

Tuula GordonHelsingfors universitet beviljade Maikki Fribergs jämlikhetspris till docent Tuula Gordon på onsdagen den 12.5. Priset är 4 200 euro.

Tuula Gordon har undersökt vilken betydelse könstillhörigheten har, flickors och pojkars roller i skolvärlden samt ungas väg in i vuxenlivet. Etniska och nationella frågor har varit ett starkt inslag i Gordons forskning. Hon har även utvecklat kvalitativa metoder och undervisat i metodologi, där könens betydelse har beaktats.

Tuula Gordon är forskare vid Helsingfors universitets forskarkollegium. Hon är även docent vid Helsingfors universitet och Joensuus universitet. Åren 1997-2001 var hon professor i kvinnoforskning vid Tammerfors universitet där hon även ledde institutionen för kvinnoforskning.

Priset, som uppkommit till ära av kvinnosaks-pionjären Maikki Friberg, delas årligen ut till en person eller en grupp som befrämjat jämlikheten på ett utvecklande sätt inom Helsingfors universitet, tagit upp jämlikhetsfrågor och/eller belyst ny kunskap samt befrämjat jämlikheten på ett praktiskt sätt i universitetets undervisning, forskning och förvaltning.

Läs prismotiveringarna i sin helhet (på finska).

Text och foto: Liisa Voutilainen
Översättning: Anki Westergård
13.4.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»