Kanslerskandidaterna talade om universitetets framtid

Kanslerns uppgifter och reformen av universitetslagen diskuterades under kanslersvalpanelen vid HU.

vaalipaneeli Vid Helsingfors universitet pågår som bäst ett valår. Under våren utnämns både ny kansler och nytt rektorat. Kandidaterna i kanslersvalet är prorektor Hannele Niemi, rektor Ilkka Niiniluoto och prorektor Thomas Wilhelmsson.

Under kanslerskandidaternas valpanel, fredag 5.4, berättade kandidaterna inledningsvis varför kanslersämbetet intresserar dem.

- Speciellt viktigt är att kanslern har ett kulturellt och bildningsmässigt inflytande. Kanslern bygger upp samarbeten och upprätthåller diskussioner, betonade Niemi under sin taltur.

Erfarenheter från rektorsämbetet och flertalet förtroendeuppdrag har resulterat i ett brett kontaktnät till samhället, vilket Niiniluoto anser vara en fördel.

- Till kanslerns viktigaste uppgifter hör att övervaka vetenskapernas intressen och påverka riksomfattande.

Wilhelmssons fyra olika roller, som forskare, lärare, jurist och akademisk ledare, har alla gett honom en mångsidig grund för kanslersuppgifterna. Speciellt forskningsmeriter är av vikt, då kanslerns främsta uppgift är att befrämja vetenskaperna, menar han.

Kanslerskandidaterna övervägde även hoten och möjligheterna med universitetslagsreformen. Som ett hot upplevde kandidaterna ofullständigheterna och processens snabba framfart. Men de såg trots allt flera möjligheter.

Niemi fann möjligheter i universitetets ökade autonomi och flexiblare struktur. Niiniluoto nämnde frigörelsen från ställningen som räkenskapsverk, och Wilhelmsson universitetets bredare verksamhetsfält och förnyelse av ledningssystemet.

Valet av kanslerskandidater ordnas den 10.4, då universitetets kollegium rangordnar kandidaterna. Republikens president utnämner den nya kanslern bland kandidaterna. Den nya kanslern tillträder sitt ämbete i början av juni 2008.

En presentation av kandidaterna finns på universitetets valsida på adressen www.helsinki.fi/valet2008 .

Text och foto: Heidi Haapalainen
7.4.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Johanna Metsämäki


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»