Tar lövskogarna över Finland?

Tysk professor gav varnande prognoser på HERC:s vårseminarium.

Professor Wolfgang Lucht Markanvändningens och klimatförändringens obestridbara samband var temat för Helsingfors universitets miljöforskningsenhet HERC:s vårseminarium, som ordandes i samarbete med iLEAPS.

Det genomgående budskapet i talturerna var klart: vetenskaplig information kring klimatförändringen måste samlas ihop. Spridd expertis och sakkunskap räcker inte för att få en helhetsbild.

Markanvändningen och klimatförändringen är involverade i varandra på många sätt. Till exempel lantbruket spelar en viktig roll. Jordbruk orsakar koldioxidutsläpp samt kräver vatten och energi. Men då jordens befolkning ökar behövs mer och mer odlingsmark.

Professor Markku Kumala vid institutionen för fysikaliska vetenskaper vid HU, poängterar att vi alla är en del av nätverket där allt vi gör påverkar vår omgivning enligt den s.k. fjärilsvinge-effekten.

- Även asfaltering och trädfällning har konsekvenser som bör utredas genom experimentellt och teoretiskt arbete.

Professor vid Potsdam Institute for Climate Impact Research Wolfgang Lucht presenterade prognoskartor dimensionerade för år 2100. Enligt visionen kommer stora områden i Afrika och Australien att bestå av öken. I Finland har lövskogen tagit över. Men så här behöver det nödvändigtvis inte gå.

- Vi behöver mera energi, då utvecklingsländerna i de mänskliga rättigheternas namn har rätt att höja sin levnadsstandard. Samtidigt måste vi få ner mängden koldioxidutsläpp, annars blir prognoserna verklighet, menar Lucht.

Begränsningen av koldioxidutsläppen lyftes alltjämt upp under seminariet. Förändringarna på marknivå spelar en central roll för minskade koldioxidutsläpp i atmosfären.

Text och foto: Kirsikka Mattila
28.4.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Johanna Metsämäki


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»