Vetenskapens och sanningens kurs

Tvärvetenskapligt projekt ökar förståelsen mellan fakulteter och ämnen.

Vetenskap och sanning Vetenskapen och sanningen i litteraturen är temat för ett tvärvetenskapligt undervisningsprojekt som startade vid Uppsala universitet år 2002. I förra veckan hölls en kurs vid Helsingfors universitet med lärare från Uppsala.

Projektet är svaret på efterfrågan kring en övergripande kurs för alla fakulteter som skulle behandlar forskningsetik och vetenskapliga sanningar sida vid sida med det personliga samvetet.

- Skönlitteraturen lyfter ofta fram dilemman, speciellt moralfrågor, som man måste ta ställning till både som vetenskapsman och som privatperson. Under kursen har vi bemött de här problemen under diskussioner, berättar Eva Heggestad, docent vid litteraturvetenskapliga institutionen vid UU.

Som undervisningsmaterial för seminariet i Helsingfors valde gruppen denna gång Henrik Ibsens teaterpjäs En Folkefiende och Karin Boyes dystopi Kallocain. Miljöproblematiken i En Folkefiende har motsvarigheter i vår egen tid. Och missbruk av medicinens möjligheter, som kan skada den enskilda medborgarens integritet, är inte bara ett hot i totalitära regimer under andra världskriget då Karin Boye skrev sin kusliga framtidsskildring Kallocain.

Vid kurstillfället i Helsingfors deltog studerande från alla fakulteter.

- Det är fascinerande hur studerande definierar sanning och den vetenskapliga etiken olika. Under kursen lär man känna olika ämnens kulturer, vilket stöder samarbete och förståelse över fakultetsgränserna, konstaterar Gunnar Tibell, professor emeritus i högenergifysik vid institutionen för strålningsvetenskap vid UU.

Arrangör för kursen var Svenska ärenden vid Helsingfors universitet. Övriga lärare vid Uppsala universitet som medverkat är Gunnar Berg, filosofie doktor vid matematiska institutionen; Göran Lantz, adj. professor i vårdetik vid teologiska institutionen samt Carl Gustaf Spangenberg, universitetslektor vid juridiska institutionen.

Text: Johanna Metsämäki
Foto: Veikko Somerpuro
28.4.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»