Ilkka Niiniluoto ny kansler vid HU

Den nya kanslern övervakar universitetsväsendets intressen.

Ilkka Niiniluoto Republiken president Tarja Halonen har utnämnt rektor och professor i teoretisk filosofi Ilkka Niiniluoto till kansler vid Helsingfors universitet. Den femåriga ämbetsperioden inleds den 1.6.2008.

Universitetsreformen är den kommande kanslersperiodens centralaste ärende.

- Kanslern har rätt att uttrycka sin åsikt i regeringen om reformeringen av universitetslagen. Helsingfors universitets kanslers uppgift är även att övervaka hela universitetsväsendets intressen i universitetsreformen, betonar Niiniluoto.

Helsingfors universitet har en särskild ställning, befäst i universitetslagen, jämfört med de övriga finländska universiteten och den här positionen vill Niiniluoto bevara. Till kanslerns uppgift hör även befrämjandet av vetenskaperna.

- Jag anser det viktigt att kanslern även i fortsättningen utnämner professorerna vid Helsingfors universitet. Det handlar om att säkra den vetenskapliga kvaliteten, menar Niiniluoto.

Den nuvarande kanslern Kari Raivio har varit en aktiv samhällsdebattör, en linje som också den nya kanslern tänker följa.

- Kanslern har skött många av våra externa relationer, något jag själv kommer att fortsätta med. De erfarenheter och de samhälleliga kontaktnät som jag byggt upp under årens lopp kommer till nytta, lovar Niiniluoto.

Ilkka Niiniluoto arbetade som biträdande professor i matematik vid Helsingfors universitet åren 1973-1977 och har tjänstgjort som professor i teoretisk filosofi sedan år 1977. Åren 1990-1991 och 1993-1994 var Niiniluoto dekan för humanistiska fakulteten. Han valdes till prorektor för forskningsärenden för perioden 1998-2003 och har varit universitetets rektor sedan år 2003.

Universitetet arrangerar rektorsval den 27.5.2008. Mera information på adressen www.helsinki.fi/valet2008.

Text: Tapani Sainio
Foto: Ari Aalto
25.4.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Johanna Metsämäki


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»