Nya doktorer etablerar sig väl i arbetslivet

Riksomfattande rapport lyfter fram doktorsavhandlingens betydelse på arbetsmarknaden.

Arja Haapakorpi Doktorernas placering i arbetslivet efter examen är temat för den riksomfattande forskningen Tohtorien varhaiset urat työmarkkinoilla ja tohtorikolutuksen merkitys työelämässä, som idag presenterades vid Helsingfors universitet. Även doktorsavhandlingens betydelse och fördelar i arbetslivet har undersökts, både ur doktorernas egen och ur deras arbetsgivares synvinkel.

Nyutexaminerade doktorer placerar sig väl på arbetsmarknaden, och de uppger sig till stor del vara nöjda med sin ställning på arbetsplatsen. För de flesta doktorer har avhandlingen betytt högre lön, krävande arbetsuppgifter eller större ansvarsområden.

- Med undantag för forskningsuppgifter, har doktorsgraden inte varit överlägset konkurrenskraftig vid rekrytering i jämförelse med till exempel magisterexamen, berättar specialforskare Arja Haapakorpi som sammanställt rapporten.

Unga doktorer anställs främst för forsknings- och utvecklingsprojekt inom den privata sektorn.

- De privata organisationerna och företagen har ett allt större behov av experter. Doktorer förväntas även kunna knyta kontakten mellan företagen och universitetsvärlden, förklarar Haapakorpi.

Både utbildningsrådet Erja Heikkinen vid utbildningsministeriet och Helsingfors universitets utvecklingsdirektör Ossi Tuomi betonade doktorernas egen initiativförmåga på arbetsmarknaden.

- Antalet doktorer stiger hela tiden, men likaså möjligheterna på den privata arbetsmarknaden. Det är inte utbildningsministeriets eller universitetens sak att ordna arbetsplats för varje doktor, påminde Erja Heikkinen.

Forskningen omfattar doktorer som disputerade åren 2004-2005. Nio inhemska universitet och högskolor har deltagit i projektet. Rapporten finns att läsa i sin helhet på adressen www.aarresaari.net.

Text och foto: Johanna Metsämäki
24.4.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»