HU, Hanken och Arcada skrev under samarbetsavtal

Möjligheter till intressanta studiehelheter för de studerande.

studerande Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan och yrkeshögskolan Arcada ingår en strategisk allians för att trygga ett mångsidigt och högklassigt utbud av svenskspråkig högskoleutbildning i Helsingfors. Högskolornas styrelser har godkänt ett samarbetsavtal.

För de studerande öppnas nya möjligheter till intressanta studiehelheter.

- Universitetets studerande kan studera ekonomivetenskap på svenska och Hankens studerande kan komplettera sin utbildning från vårt breda ämnesurval, exemplifierar Helsingfors universitets prorektor Thomas Wilhelmsson.

Arcada tillsammans med Gumtäkts campus, Svenska social- och kommunalhögskolan och medicinska fakulteten har redan ett utvecklat undervisningssamarbete i bland annat språk och rättsvetenskap.

Även om högskolorna strävar efter ett tätare samarbete bland annat inom utbildning, forskning och stödtjänster kommer alla tre högskolor att kvarstå som självständiga högskolor med en egen distinkt profil.

- Undervisningsministeriet har beviljat ett betydande anslag för utvecklingen av alliansen och samarbetet mellan HU och Hanken. Dessa anslag utnyttjas primärt för att bygga upp och planera samarbetet. Då alliansen funktionerar finansieras kärnverksamheten på samma sätt som annan undervisning och forskning, berättar Wilhelmsson om finansieringen.

Alliansen kommer att ledas av en strategisk styrgrupp bestående av rektorerna för Svenska handelshögskolan, Arcada, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, samt den prorektor vid Helsingfors universitet som har ansvar för den svenskspråkiga undervisningen. Därtill väljer de tre parterna varsin extern medlem.

Text: Johanna Metsämäki
Foto: Eero Roine
22.4.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»