HUB bekantar läsaren med vetenskaperna

Nytt namn och ny look för Helsingfors universitets internationella tidning.

HUB-kansi Det första numret av Helsinki University Bulletin, HUB, utkom den 10 april.

Tidskriften fortsätter i föregångaren UH-tidningens spår. Målet är att göra vetenskaperna vid Helsingfors universitetet kända för internationella läsare, både utomlands och i Finland.

- Vi presenterar forskningsrön och nyheter från universitetsvärlden vid våra campus. Tidningen sänds ut till våra internationella samarbetspartners. Man kan gott ta med sig ett nummer om man åker ut i världen, säger Virve Pohjanpalo, chefredaktören för HUB.

Det första numret handlar bland annat om världsberömda fjärilsforskare, om kapellmästare och om virus som gömmer sig i vävnad. Följande nummer ges ut på hösten.

Den tryckta tidningen utkommer två gånger i året, och utöver det får prenumeranterna årligen fyra elektroniska nyhetsbrev.

HUB betjänar även sina läsare digitalt. De senaste nyheterna får man från HUB:s hemsida.

- På hemsidan kan man läsa nyheter och artiklar eller bläddra i den digitala versionen av tidningen. Därifrån kan man även beställa ett gratis nummer av tidskriften och ett nyhetsbrev, tipsar Pohjanpalo.

På hemsidan kan man även testa vilket ämnes professor man själv skulle passa som.

Text: Niina Viitanen
Foto: HUB
16.4.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Johanna Metsämäki


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»