Asien och skolvåld studeras vid Öppna uni i sommar

Nya aktuella teman och gamla favoriter finns bland sommarens kurser.

Kesäyliopisto Anmälningstiden till Öppna universitetets sommarkurser har inletts. Öppna universitetet vid Helsingfors universitet erbjuder kurser i över 50 läroämnen sommaren 2008. Målet är att erbjuda fortbildning och allmänbildning för alla åldrar.

- Bland sommarens nyheter finns kurser som Läkemedel och Idrott, Islam i Europa, Bollywoodfilmen – förr och nu samt en studiehelhet i forskning i Asien och Stillahavs-området med betoning på Kina, berättar Sari Laurila, chef för studerandeservicen.

Populära kurser från tidigare somrar är olika språk, psykologi- och pedagogikstudier och kurser i kommunikation.

Studierådgivare Kirsti Saarikoski gärna lyfter fram kursen som handlar om hantering och bemötande av det ökade våldet i skolorna.

- Ämnet är högst aktuellt. Många lärare känner sig maktlösa inför ökade våldssituationer, säger hon.

Kursen behandlar ungdomars situation i en allt mer individualiserad värld och hur skolpersonal kan förbereda sig på och känna igen krissituationer. Även mediernas ansvar diskuteras.

Vid öppna universitetet kan man studera oberoende av grundutbildning och ålder. Undervisningen följer Helsingfors universitets kursfordringar och fakulteterna godkänner studieprogrammen och lärarna. Läroämnena vid öppna universitetet är indelade i grund- och ämnesstudier. Man kan avlägga studiehelheter och enskilda kurser men inte examina.

Kursspråket är finska. Man kan dock tentera alla öppna universitetets kurser antingen på svenska eller finska, även under hösten.

Text: Johanna Metsämäki
Foto: Veikko Somerpuro
16.4.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»