Unga rökare löper risk att bli feta

Rökning i ungdomsåren förutspår övervikt, speciellt bukfetma, visar en färsk doktorsachandling vid HU.

Rökare Rökning i ungdomsåren förutspår bukfetma senare i livet hos både kvinnor och män, och övervikt överlag hos kvinnorna. Upprepad bantning förutspår viktökning och fetma bland män. Det visar LL, Huk Suoma Saarnis avhandling i folkhälsa vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Fetma och övervikt har ökat markant under de senaste decennierna; över hälften av i-ländernas befolkning är överviktig och en femtedel mycket överviktig. Antalet överviktiga unga har ökat snabbt.

Enligt undersökningen associerar både unga kvinnor och män rökning med bantning. Suoma Saarni menar att det är dags att börja varna för risken för övervikt i samband med rökning, speciellt för ungdomar.

- En vanlig folkmyt är att rökning hjälper en att gå ner i vikt, men det stämmer inte alls och följderna är mycket hälsovådliga.

Upprepade, snabba bantningsförsök leder ofta till viktökning, även över ursprungsvikten, och distributionen av fett i kroppen blir ohälsosammare, visar Saarni i sin avhandling.

- Nyckelordet vid övervikt är kontroll över att vikten inte stiger. Själva viktminskningen måste få ta tid, ett kilo per månad är en lämplig takt, menar hon.

Övervikt, speciellt bukfetma, och rökning ökar risken för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes samt flertal varianter av cancer.

Suoma Saarni disputerar fredag 11.4 med ämnet Obesity, Smoking and Dieting.

Text och foto: Johanna Metsämäki
11.4.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»