Teorier ger nya perspektiv i den politiska debatten

Mottagaren av Snellmanpriset professor Mari Vaattovaaras forskning utgår från samhällets behov.

Mari Vaattovaara

Universitetet delar på sin årsdag den 26 mars ut J.V. Snellman-priset för förtjänstfull förmedling av vetenskaplig kunskap. Årets pris bevisar att informationsspridning också kan vara annat än att skriva facklitteratur eller informera om forskningsresultat.

– Samhällsinriktning och samhällelig interaktion är ständigt närvarande i min forskningsgrupps arbete. Vi försöker hitta fenomen som ligger i tiden och sätta oss in i dem, berättar Mari Vaattovaara som är professor vid Institutionen för geovetenskaper och geografi.

Nätverkande redan under studierna

I sin forskning har Vaattovaara undersökt städernas strukturella differentiering, invandring, markanvändning och planering samt städernas konkurrenskraft. Projekten har gett ny kunskap som kan utnyttjas bl.a. i landskapens, städernas, stadsdelarnas och förorternas planering. En nära kontakt med olika intressegrupper, t.ex. företag, statsförvaltningen och landskapens och städernas ledning, är mycket viktigt.

– Mina kolleger i USA och Europa förvånar sig över att forskarna hos oss bjuds in och deltar i samhällsdebatten. I Finland har vi en lång tradition av samarbete mellan forskning, myndigheter och den privata sektorn, säger Vaattovaara.

Vaattovaara introducerar också samhällsinriktningen i sin undervisning. Hon ger sina studenter praktiska uppgifter som baserar sig på pågående forskningsprojekt. I bästa fall ger grupparbetena upphov till helt ny forskning.

– Studenterna tycker att det är spännande att få presentera sina resultat för stadens ledande tjänstemän eller ledamöterna i stadsfullmäktige. Jag tycker att det är viktigt att studenterna kan skapa nätverk med samhället redan under studietiden, säger Vaattovaara.

Teorier tillämpas i stadsplaneringen

Vaattovaara ifrågasätter indelningen i teoretisk forskning och praktisk tillämpning.

– Det finns ingen konflikt mellan den klassiska akademiska traditionen och användbara forskningsresultat. Ingenting är så praktiskt som en bra, strukturerad teori!

Med hjälp av teorierna kan man spjälka upp praktiska problem och granska dem analytiskt. Då kan man få fram nya perspektiv också i den politiska debatten.

– Ett bra exempel är begreppet metropolisering, som det forskats mycket i internationellt. I ljuset av resultaten och teorierna kan man förstå också Helsingforsregionens utveckling, och utmana de tolkningar som förts fram i den lokala debatten.

När man ifrågasätter det rådande tankesättet, kan relationerna till intressegrupperna ibland bli spända.

– Det lönar sig inte att vara rädd för spänningarna. Vi måste identifiera dem och bearbeta dem genom att fortsätta diskussionen. Med hjälp av goda nätverk och förtroendefulla relationer klarar man nog också av konflikter, menar Vaattovaara.

På årsfesten delades också ut priser för tre synnerligen förtjänstfulla doktorsavhandlingar från 2012. Prisen gick till Enni Harjunmaa, Anu Mikkonen och Heta Tuominen-Soini.

Mari Vaattovaara i forskningsdatabasen TUHAT »»

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten »»

Enni Harjunmaa: Tinkering with cusp patterning : Developmental Genetic Mechanisms in Mouse Molar Development »»

Anu Mikkonen: The potential of microbial ecological indicators to guide ecosophisticated management of hydrocarbon-contaminated soils »»

Heta Tuominen-Soini: Student motivation and well-being : Achievement goal orientation profiles, temporal stability, and academic and socio-emotional outcomes »»

Text: Katja Bargum
Foto: Linda tammisto
26.3.2013
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»