Lipponen kallar till talko för vetenskapen

Helsingfors universitet invigde en medelanskaffningskampanj på sin 370-årsdag.

Paavo Lipponen

Idén bakom kampanjen Helsinki Insight är att understryka vetenskapens roll när det gäller att lösa problem kring miljö, hälsa och global välfärd. Kampanjens galjonsfigurer är bland annat forskningsprojekt som behandlar Östersjön, personlig medicin och Ryssland.

Målet för kampanjen är att samla ihop 20 miljoner euro inom år 2012.

Det här året är ett viktigt insamlingsår eftersom staten har lovat att bidra med 2,5 gånger den summa som universiteten under året inhöstar i form av kapitaldonationer. För det här ändamålet har universitetet grundat en separat Framtidsfond i vilken donationerna direkt läggs till universitetets kapital.

Medelanskaffningskampanjens ordförande Paavo Lipponen betonade generositeten i det statliga erbjudandet och inbjöd alla finländare att delta i talkot för den finländska vetenskapen.

- Och visst är Helsingfors universitet vårt verkliga toppuniversitet, påpekade Lipponen.

Även universitetets rektor Thomas Wilhelmsson underströk Helsingfors universitets roll som ett av världens toppuniversitet. Det går fortfarande uppåt: det ambitiösa målet är att köra upp Helsingfors universitet till en plats bland de 25 bästa universiteten i världen.

Även om universitetets medelanskaffningskampanj officiellt öppnades först nu har det gjorts en hel del arbete i kulisserna redan en längre tid. Rektor Wilhelmsson berättade att han har besökt över hundra finländska företag och fått ett gott mottagande.

Redan innan kampanjen inleddes hade det kommit in 500 000 euro på Framtidsfonden. Dessutom berättade Wilhelmsson att han har fått ett flertal löften om donationer, som emellertid ännu väntar på bekräftelse av bolagsstämmorna.

Medelanskaffningskampanjen riktar sig förutom till näringslivet också till privatpersoner, såsom alumner vid universitetet och andra intressenter. För personer och företag som har donerat över 1 000 euro har universitetet grundat en klubb som fått namn efter kvarteret där universitetets huvudbyggnad ligger, Giraffen.

Webbsidorna för kampanjen Helsinki Insight: www.helsinki.fi/insight » »

Text: Juha Merimaa
Foto: Linda Tammisto
26.3.2010
Översättning: Eva Wahlström
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»