Krigstrauma är mer än bara psykologi

Forskningscaféet Memory, War and Trauma lockade många intresserade till Svenska social- och kommunalhögskolan måndagen 22 mars.

Nigel Hunt

Högskolans International reader professor Nigel Hunt från Institute of Work, Health & Organisations vid University of Nottingham utgick från sin kommande bok Memory, war and trauma.

Nigel Hunt framhåller att den kulturella och historiska kontexten är viktiga för förståelsen av trauma, som inte bara påverkas av generella psykologiska faktorer. Hunt vill dessutom ta in en narrativ dimension.

– Människan berättar alltid historier. Genom berättande skapar vi ordning bland våra erfarenheter. Våra minnen är hur vi minns historien om vårt eget liv.

För tillfället har Nigel Hunts institution ett projekt på gång där Narrative Exposure Therapy (NET) används för att försöka hjälpa jordbävningsdrabbade i Szechuan i Kina. NET används mest för personer med flyktingbakgrund, men nu testas det alltså på personer som drabbats av en jordbävning.

I korthet går terapin ut på att terapeuten tillsammans med klienten skriver ned händelseförloppet, även personens liv innan den traumatiska händelsen. Terapeuten läser upp och korrigerar enligt klientens önskan texten i flera omgångar under flera möten tills personen är nöjd. En slutlig version undertecknas av klienten och blir en slags officiellt version av vad som hände den personen.

– Det är klart att NET har en viss positiv effekt, konstaterar Hunt. Det är i och för sig bara en pilotundersökning utan kontrollgrupper. I höst har vi en kontrollgrupp och då får vi förhoppningsvis mera information. Förhoppningsvis kan vi visa att NET fungerar även med personer som inte är flyktningar.

Nigel Hunts tvärvetenskapliga bok Memory, War and Trauma utkommer i maj på förlaget Cambridge University Press.

Text och foto: Mats Engblom
25.3.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»