Välkommen till forskningscafé vid Soc&kom

Professor Nigel Hunt står för vårens första forskningscafé vid Soc&kom med temat Memory, War and Trauma.

Forskningscafé vid Soc&kom

Den 22 mars kommer professor Nigel Hunt från Institute of Work, Health & Organisations, University of Nottingham att tala om krigstrauma. Hunt är International Reader vid Soc&kom och tillsammans med Airi Hautamäki, professor i socialpsykologi och psykologi vid Soc&kom, undervisar han i traumatisk stress.

–Krig kan föra med sig posttraumatisk stress och trauma, något man tidigare inte var medveten om, menar Airi Hautamäki.

Nigel Hunts forskning om konsekvenserna kring traumatiska händelser kommer att presenteras vid forskningscaféet, som är den första ur en serie på tre under våren.

Hunt kommer även att tala om sin nyutkomna bok med titeln Memory, War and Trauma. I boken behandlar Nigel Hunt en aspekt som stundtals utelämnas i forskningen kring krigsupplevelser, den yttre påverkan från omgivningen. Han menar att för att förstå krigsrelaterade trauman måste man ta i beaktande inte endast de individuella perspektiven utan även hur de samhälleliga och kulturella faktorerna påverkar individens upplevelser.

–Nigel Hunt behandlar krigets långa skugga, som kan sträcka sig över generationer, ett tema som är mycket aktuellt för vårt land med våra krigsveteraner, betonar Airi Hautamäki.

Den 14 april kommer Dr. Vanessa May från The Morgan Centre for the Study of Relationships and Personal Life Sociology, University of Manchester att tala om hur sociala förändringar påverkar vår individualitet. Måndagen den 10 maj ordnas ett forskningscafé med diskussioner kring universitetslektor Östen Wahlbecks pågående invandringsprojekt.

– Alla är välkomna till forskningscaféerna på Soc&kom. Vi räknar med livliga och intressanta diskussioner, säger Minna Lehtola, forskningsamanuens vid Soc&kom.

För mer information om forskningscaféet»»

För mer information om Nigel Hunts bok»»

Text: Nathalie Edman
Foto: Mats Engblom
17.3.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»