Målen för den medicinska forskningen ska ställas högt

Inom fem år kommer vi att revolutionera cancerbehandlingen, tror professor Jonathan Knowles.

Jonathan Knowles

Professor Jonathan K.C. Knowles, som arbetar vid Institutet för molekylärmedicin i Finland FIMM, är en av förgrundsfigurerna inom personlig medicin i världen.

— Jag har alltid varit intresserad av hur man kunde sätta in just den rätta behandlingen på varje patient. Jag tror att det här är den väg som medicinen kommer att utvecklas vidare på.

Vad kommer att hända inom den personliga medicinen under de följande fem åren?

— Vi kommer att revolutionera behandlingen mot cancer, säger Knowles utan att tveka.

Ett av Knowles konkreta mål är att utveckla de diagnostiska testen. Med hjälp av testen kan man påvisa till exempel magcancer och njurcancer i blodet redan i ett mycket tidigt skede.

Knowles önskar att man under de kommande fem åren ska kunna snöra ihop den klyfta som råder mellan å ena sidan grundforskning och innovationer och å andra sidan vetenskap och patientvård.

— Forskningen i Finland ligger på en hög nivå, men den vetenskapliga äran och den ekonomiska nyttan går till spillo när resultaten inte bearbetas till slut.

Samtidigt djupnar klyftan mellan den medicinska utvecklingen och den vård patienterna får. FIMM borde enligt Knowles inte vara rädd att ställa målen högt.

— Jag avser inte övermodighet, utan ett grundmurat förtroende för den egna kompetensen. Vi måste sträva högt. Alltid når man inte målen, men det lönar sig att försöka.

Jonathan Knowles, som länge varit forskningsdirektör på Hoffman-La Roche, inledde i början av år 2010 en femårig professur vid Helsingfors universitet. Han valdes för uppgiften via Tekes program Finland Distinguished Professor Programme.

Läs mera:

Institute for Molecular Medicine Finland FIMM»»
FIMM Launch Event 16.-17.3.2010»»
Jonathan Knowles FiDiPro-professoriksi FIMMiin »»

Text: Päivi Lehtinen
Foto: Hoffman-La Roche
16.3.2010
Översättning: Eva Wahlström
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»