Akademikern, professor Leena Palotie har avlidit.

Helsingfors universitet tar del i de anhörigas djupa sorg.

Leena Peltonen-Palotie

Helsingfors universitet gick miste om en av sina mest begåvade och ljusstarkaste forskare och universitetskollegerna om en varmhjärtad arbetskamrat.

Leena Palotie hörde till världens ledande forskare inom genetik, och det var i hög grad hennes förtjänst att detta forskningsområde står på en hög internationell nivå i Finland och vid Helsingfors universitet. Hon har utbildat studerande på området och handlett över 70 unga forskare i deras avhandlingsarbeten.

Palotie arbetade vid betydande internationella forskningsinstitut, och hennes expertis har utnyttjats när nya genomikforskningsinstitut har grundats utomlands.

I samband med att Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM) grundlades i anslutning till Helsingfors universitet var Paloties sakkunskap och forskningsmeriter avgörande.

Leena Palotie var en varm förespråkare för forskning och för universitetet. Hon deltog aktivt i diskussionen om kvaliteten på forskningen vid de finländska universiteten och om reformen av verksamheten.

Rektor Thomas Wilhelmsson
Foto: Raine Lehtoranta


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»