Öppen kunskap utmanar universiteten

"Om man vill ha en ställning som expert måste man se till att man är synlig på webben", säger Jessica Parland-von Essen.

Öppen kunskap utmanar universiteten

Förr var kunskapen instängd i bibliotekens, universitetens och myndigheternas databanker. I dag finns allt mer information på nätet, fritt tillgänglig för allmänheten.

– Öppna data och öppen kunskap påverkar redan nu politiken, ekonomin och kulturen, säger docent Jessica Parland-von Essen, forskare och arkivchef på Brages pressarkiv. Parland undervisar på universitetet om hur digitaliseringen påverkar den humanistiska forskningen.

Många stiftar bekantskap med öppna data till exempel genom datajournalistik, ett hett tema inom medievärlden.

– Eftersom media tävlar om marknaden har man varit tvungna att reagera snabbt, säger Parland-von Essen. Den akademiska världen har tagit längre tid på sig.

En form av akademiska öppna data är open access-tidskrifter, som kan läsas gratis på nätet. Många tidskrifter kräver även att forskarna jämte sin artikel ska publicera sina rådata, så att andra forskare fritt kan studera dem.

I många länder börjar universiteten också öppna sin undervisning för allmänheten. Parland-von Essen skulle gärna se att lärarna vid Helsingfors delade med sig av sitt föreläsningsmaterial åt allmänheten.

– Ett praktiskt hjälpmedel är Creative commons-licenserna, med vars hjälp man kan dela sitt material enligt de villkor man själv önskar, säger Parland-von Essen.

Öppna data och den ständigt ökande mängden information har också förändrat forskarnas roll som experter.

– Det är inte längre självklart att forskare, informatiker eller journalister har tolkningsföreträde, eller ens den bästa kunskapen eller informationen om saker och ting, säger Jessica Parland-von Essen.

För den som fortfarande vill hävda sin auktoritet som expert gäller det att gå med i utvecklingen.

– Om man vill ha en ställning som expert måste man se till att man är synlig på webben, säger Parland-von Essen, som bland annat föreläser för forskare om hur man bloggar.

Jessica Parland-von Essen diskuterar öppen information med professor Henrik Meinander, mediespecialisten Micke Hindsberg, kommunikationskonsult Carl-Gustav Lindén samt rektor Thomas WilhelmssonTankehörnan 14.2 kl. 16.30 » »

Diskussionen är en del av Tankehörnans alumnveckor » »

Expertinformationens dilemma i det öppna informationssamhället »»

Forskningsdatasystemet TUHAT:
Jessica Parland-von Essen »»

Svenska social- och kommunalhögskolan »»

Text: Katja Bargum
Foto: Veikko Somerpuro
13.2.2013
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»