Finlandismer används av så gott som alla finlandssvenskar

Det förekommer lika mycket finlandismer idag som det gjorde på 1910-talet. De har förändrats en del på vägen men många av dem är samma. Bland annat det här framkommer av Charlotta af Hällström-Reijonens doktorsavhandling.

Finlandismer används av så gott som alla finlandssvenskar

Fast förankrade finlandismer, som t.ex. användningen av orden ännu i betydelsen ’dessutom’ och tillsvidare i betydelsen ’hittills’, är de svåraste att göra sig av med.

– ”Ännu” är en av de svåraste finlandismerna, troligen för att den är så svår att identifiera som finlandism. Jag kan själv säga till barnen: ”Nu ska vi ännu borsta tänderna”. Det låter helt svenskt i finlandssvenskars öron och känns svårt att ersätta med något annat ord.

Det här säger Charlotta af Hällström-Reijonen som disputerar vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen på fredagen den 3.2. Hennes avhandling har titeln ”Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag”.

Där framkommer att den finlandssvenska språkvårdens syn att svenskan i Finland inte får fjärma sig från svenskan i Sverige, har haft genomslag hos finlandssvenskarna. Även tilltron till språkvården har varit stor, särskilt under mellankrigstiden efter att Hugo Bergroths bok Finlandssvenska (1917) utkommit.

En viss kritik av den finlandssvenska språkvårdsideologin började synas på 1950-talet och på 1970-talet ökade kritiken. Fortfarande har ändå språkvårdens språksyn starkt understöd bland finlandssvenskarna.

Användningen av finlandismer är lite som att följa etikettregler.

– Om du kan reglerna kan det vara okej att medvetet bryta mot dem. På samma sätt är det med språket, det viktigaste är att vi är medvetna om de finlandismer vi använder så att vi kan ta ställning till dem, menar af Hällström-Reijonen.

af Hällström-Reijonens slutsats är att språkvården har nått förhållandevis anspråkslösa resultat i fråga om motarbetandet av finlandismerna. De flesta finlandismer som användes 1915 användes ännu 2005. af Hällström-Reijonens undersökningar tyder på att det förekommer finlandismer hos talare i alla åldrar, även i högre stilarter hos akademiskt bildade personer.

af Hällström-Reijonen disputerar på fredagen den 3.2. kl. 12 i Porthania, Universitetsgatan 3, sal PIII. Ett sammandrag av avhandlingen kan läsas här: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/28954.

Finska, finskugriska och nordiska institutionen »»

Text: Nadine Aschan
Foto: Ari Aalto
1.2.2012
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»